ประกาศ สวบ.ทอ.

Written on 29/08/2557, 10:40 by ผกพ.บก.สวบ.ทอ.
2014-08-29-03-40-23      ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา  สมัครได้ที่แผนกกำลังพล...
Written on 21/08/2557, 15:42 by iam
2014-08-21-08-42-45      ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๓ พ.ย.๕๗ - ๓๐ ม.ค.๕๘...

แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557

     จากกรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศกินี และประเทศในแถบแอฟริกา นั้น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูงทันทีทันใด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และเจ็บคอ ตามด้วยอาการ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ในรายที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจะพบมีเลือดออกง่าย โดยอาจมีเลือดออกภายในและภายนอกร่างกาย มักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย หรือก่อให้เกิดอาการของระบบประสาทส่วนกลาง ช็อก และเสียชีวิตได้ ถึงแม้โรคนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่อาจมีประชาชนบางกลุ่ม รวมถึงนักท่องเที่ยว เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว 

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557

บทความสุขภาพ

Written on 10/06/2557, 10:20 by iam
2014-06-10-03-20-54      สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศได้จัดโครงการ...
Written on 31/05/2556, 18:41 by ห้องตรวจทันตกรรม สวบ.ทอ.
tooth-impaction       ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ...
Written on 31/05/2556, 18:12 by mongkhon_b
2013-05-31-11-12-38       ช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงมาก...
Written on 20/03/2556, 14:58 by ผจป.กคผ.สวบ.ทอ.
massageหลักการ ความเครียด เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เลือดไหวเวียนไม่สะดวก ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง เป็นต้น การนวด...
Written on 20/03/2556, 14:09 by กคผ.สวบ.ทอ.
color-blindness โรคตาบอดสี พบได้ประมาณ 8% ของประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด (Congenital color vision defects) และกลุ่มที่เป็นภายหลัง...

กิจกรรม สวบ.ทอ.

Written on 04/07/2557, 14:31 by iam
2014-07-04-07-31-32      ภารกิจหลักของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ คือ การตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ ตรวจรักษาผู้ทำการในอากาศ...
Written on 06/04/2557, 14:53 by iam
2014-04-06-07-53-09      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอดีตข้าราชการ...
Written on 06/04/2557, 14:50 by iam
big-cleaning-day-57      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗...
Written on 26/12/2556, 11:45 by iam
2013-12-26-04-45-39      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๕ นาย ณ...
Written on 26/12/2556, 11:35 by iam
2013-12-26-04-35-37      สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดการฝึกซ้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์...

Login Form

ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th