ประกาศ สวบ.ทอ.

Written on 07/07/2557, 14:39 by sangthong
2014-07-07-07-39-36 ด้วย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา ...
Written on 07/07/2557, 14:24 by sangthong
2014-07-07-07-24-53      ด้วย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน...

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

     สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศได้จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และเพื่อให้ผู้มารับบริการ บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้จัดบอร์ด เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณหน้าห้องพบแพทย์ กองควบคุมสมรรถภาพผู้ทำการในอากาศ ชั้น ๒ อาคารสรีรวิทยาการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

บทความสุขภาพ

Written on 31/05/2556, 18:41 by ห้องตรวจทันตกรรม สวบ.ทอ.
tooth-impaction       ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ...
Written on 31/05/2556, 18:12 by mongkhon_b
2013-05-31-11-12-38       ช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงมาก...
Written on 20/03/2556, 14:58 by ผจป.กคผ.สวบ.ทอ.
massageหลักการ ความเครียด เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เลือดไหวเวียนไม่สะดวก ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง เป็นต้น การนวด...
Written on 20/03/2556, 14:09 by กคผ.สวบ.ทอ.
color-blindness โรคตาบอดสี พบได้ประมาณ 8% ของประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด (Congenital color vision defects) และกลุ่มที่เป็นภายหลัง...
Written on 20/03/2556, 13:28 by กคผ.สวบ.ทอ.
thalassaemia โรคเลือดจางธาลัสซีเมียเป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากการที่ร่างกายมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนผิดปกติ สำหรับการสร้างส่วนของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย...

กิจกรรม สวบ.ทอ.

Written on 04/07/2557, 14:31 by iam
2014-07-04-07-31-32      ภารกิจหลักของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ คือ การตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ ตรวจรักษาผู้ทำการในอากาศ...
Written on 06/04/2557, 14:53 by iam
2014-04-06-07-53-09      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอดีตข้าราชการ...
Written on 06/04/2557, 14:50 by iam
big-cleaning-day-57      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗...
Written on 26/12/2556, 11:45 by iam
2013-12-26-04-45-39      พล.อ.ต.บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๕ นาย ณ...
Written on 26/12/2556, 11:35 by iam
2013-12-26-04-35-37      สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดการฝึกซ้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์...

Login Form

ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th